คอกกันตกใช่ร่วมกับรถยกไฮดรอลิค 500กก. สั่งออกแบบได้ทุกอย่าง

ลูกค้าสั่งทำคอกกันตกพิเศษ เพื่อใช้ร่วมกับรถยกไฮดรอลิค

ลูกค้าสั่งทำพิเศษเป็นคอกกันตก ใช้ร่วมกับรถยกรุ่น 500 kg . ขนาดที่ทำจะทำให้พอดีกับขนาดงาของรถยก ยาว90 cm. กว้างประมาณ 74 cm. คนสามารถขึ้นไปยืนได้เลย

มีตัวล็อคด้านหลังเพื่อยึดกับรถยกเพื่อไม่ให้หลุดออก

คอกกันตกนี้สามารถถอดออกได้เพื่อ ถ่ายสินค้าได้สะดวก

ตัวคอกนี้สามาารถถอดออกจากรถยกใช้งานแบบเดิมได้ตามปกติ ถ้าลูกค้าอยากได้ไปใช้ร่วมกับรถยกรุ่นอื่นๆสามารถสั่งทำได้ทุกรุ่นเลย 

หลักการใช้รถยก ควรนำของมาไว้ใกล้แผงงาให้มากที่สุดอย่าใช้ปลายงายกสินค้า เพื่อไม่ให้รถยกเสียง่าย 

Scroll to Top